พฤศจิกายน 2551สัปดาห์ที่ 1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30 น. .................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
........13.00 น. .....................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30 น. ................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
........เวลา 13.00 น. ..............................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

วันที่ 5 พฤศจิการยน 2551
........เวลา 8.30 น. ................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
........เวลา 13.00 น. .............................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30 น. ................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
........13.00 น. ...................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

วันที่ 7 ธันวาคม 2552
........เวลา 8.30 น. ............................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
........เวลา 13.00 น. ..........................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................


สัปดาห์ที่ 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30 น. ...............................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
........เวลา 13.00 น. .............................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30 น. ................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
........เวลา 13.00 น. ..............................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30 น. ................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
........เวลา 13.00 น. .............................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30 น. ...............................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
........เวลา 13.00 น. ............................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30 น. ...............................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
........เวลา 8.30 น. ...............................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................สัปดาห์ที่ 3

วันที่ 17 พฤศจิยน 2551
........เวลา 8.30 น. ...............................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
........เวลา 13.00 น. ............................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30 น. ..............................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........เวลา 13.00 น. ...........................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30 น. ............................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
........เวลา 13.00 น. ..........................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30 น. ............................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
........เวลา 13.00 น. ..........................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30 น. .............................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
........เวลา 13.00 น. ...........................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
สัปดาห์ที่ 4


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30 น. ............................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
........เวลา 13.00 น. ..........................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30 น. .............................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
........เวลา 13.00 น. ..........................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................


วันที่ 26 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30 น. .........................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
........เวลา 13.00 น. ......................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................


วันที่ 27 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30 น. ..........................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........เวลา 13.00 น. ........................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................


วันที่ 28 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30 น. ...........................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
........เวลา 13.00 น. ..........................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ